Тендер

“Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал

1.

“Шинэ Хархорум” хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах инженер-геологийн судалгааны эхний ээлжийн ажил /Архангай, Өвөрхангай/

Үзэх

2.

“Шинэ Хархорум” хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах байрзүйн зураг зохиох эхний ээлжийн ажил /Архангай, Өвөрхангай/

Үзэх

3.

“Шинэ Хархорум” хотын байр зүйн зураг зохиох, ортофото зураг үүсгэх ажил /Архангай, Өвөрхангай/

Үзэх