ШҮҮГЧДИЙН ОЛОН УЛСЫН НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

“Шинэ Хархорум” хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлал /концепц/-ыг боловсруулах олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг 2024.03.18 - 2024.04.15-ны өдрийн хооронд явуулж энэ хугацаанд 54 улсын нийт 428 багаас оролцох хүсэлт ирүүлсэн.

“хархорум” хот нь үндэсний
нэгдмэл үнэт зүйлийн баталгаа юм.

Body text

Мэдээ мэдээлэл

Тоон үзүүлэлт

Цахилгаан хангамж

500

МВт

Мэдээлэл, холбоо

150.000

тв, интернет хэрэглээ

Дулаан хангамж

627,9

Гкал/Цаг

Ус хангамж

80,000

М3/хоног

Шинэ хархорум хотын ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн танилцуулга хийгдлээ

Орхоны хөндийд Хархорум хотыг сэргээн байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2022 оны 12 дугаар сард гарч, Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааг энэ оны гуравдугаар сард байгуулсан билээ.

Шинэ хархорум хотын ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн танилцуулга хийгдлээ

Орхоны хөндийд Хархорум хотыг сэргээн байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2022 оны 12 дугаар сард гарч, Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааг энэ оны гуравдугаар сард байгуулсан билээ.

Шинэ хархорум хотын ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн танилцуулга хийгдлээ

Орхоны хөндийд Хархорум хотыг сэргээн байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2022 оны 12 дугаар сард гарч, Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааг энэ оны гуравдугаар сард байгуулсан билээ.

Шинэ хархорум хотын ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн танилцуулга хийгдлээ

Орхоны хөндийд Хархорум хотыг сэргээн байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2022 оны 12 дугаар сард гарч, Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааг энэ оны гуравдугаар сард байгуулсан билээ.

Шинэ хархорум хотын ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн танилцуулга хийгдлээ

Орхоны хөндийд Хархорум хотыг сэргээн байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2022 оны 12 дугаар сард гарч, Шинэ Хархорум хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааг энэ оны гуравдугаар сард байгуулсан билээ.